Lekcja 0 - Na początek trochę teorii (absolutne minimum)

Objaśnienie Pojęć

Procedura - jest to w skrócie pewien wyraz, który po wstawieniu do programu, coś nam wykona np. wyczyści ekran, narysuje linię (sformatuje dysk :) itd.

Funkcja - jest to podobnie jak procedura, pewien wyraz, który nie dość że coś wykona to również zwróci nam rezultat tego co zrobił, przykładowymi funkcjami są: pierwiastkowanie, sinus, cosinus. Zwracaną wartością niekoniecznie musi być liczba może to być również inny rodzaj zmiennych.

Słowo Kluczowe - samo w sobie nie robi nic, ale w połączeniu z innymi pozwala nam na grupowanie procedur i funkcji w jedną całość, używanie pętli... a z resztą sami później zobaczycie to w praktyce ;-)

Stała - jest to pewna wartość przypisana znakowi/wyrazowi której nie można zmienić np: stałej PI jest przyporządkowana liczba 3.1415...

Zmienna - Jak sama nazwa wskazuje zmienna jest to wyraz, któremu jest przypisana pewna wartość, którą w czasie działania programu możemy swobodnie zmieniać w zakresie danego typu.

Biblioteki (moduły) - zapisane są w nich różne funkcje i procedury do użycia w programie.


Najważniejsze Podstawowe Typy Zmiennych


Stosowanie Komentarzy

Komentarze w programie nie są niezbędne, ale bardzo upraszczają późniejszą poprawę/modyfikację programu i to dzięki komentarzom nasz program staje się bardziej czytelny również dla innych osób. W Pascalu ujmuje się je pomiędzy nawiasy klamrowe "{","}"


Stosowanie Wcięć

Wcięcia stosowane są do łatwiejszego zorientowania się w programie źródłowym, dla programisty jest to bardzo przydatne gdyż natychmiast widzi, które fragmenty programu są ze sobą bardziej powiązane a które mniej. Sam oceń :

Program bez wcięć:

Var
s:string;
b:byte;

Begin
ReadLn(s);
If s='pi' Then
Begin
For b:=1 To 10 Do
Begin
WriteLn(PI);
WriteLn(b);
End;
End Else WriteLn('Pozostale');
End.

Program z wcięciami:
Var
 s:string;
 b:byte;

Begin
 ReadLn(s);
 If s='pi' Then
 Begin
  For b:=1 To 10 Do
  Begin
   WriteLn(PI);
   WriteLn(b);
  End;
 End Else WriteLn('Pozostale');
End.
Naprawdę gorąco zachęcam do stosowania wcięć od początku nauki gdyż później o wiele trudniej się przestawić na taki zapis, a jak program ma na dodatek kilka tysięcy linii to bez tego naprawdę można się pogubić uwierzcie mi :)


Powrot na Strone Glowna